عنـــــــــوان کلـاس :
پایه دهم-زیست شناسی-مرور فصل تنفس و شروع فصل گردش مواد در بدن - فصل 4 تا پایان قلب
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/09/28
زمــان شـروع کلـاس :
16:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
17:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
20,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دكترخيرانديش
سوابق آموزشی مدرس :
برگزارکننده بزرگترین آزمون های آنلاین زیست شناسی در سطح کشور-نویسنده کتاب های کمک آموزشی در انتشارات معتبر
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.