عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-زیست-جمع بندي بدن انسان به صورت ترکيبی1(مباحث پایه دوم)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/10/26
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:10:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
20,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دكترخيرانديش
سوابق آموزشی مدرس :
برگزارکننده بزرگترین آزمون های آنلاین زیست شناسی در سطح کشور-نویسنده کتاب های کمک آموزشی در انتشارات معتبر
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.