عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-زیست-ژنتیک پارت 1
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/11/17
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:10:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دکترموسوی/دکترخیراندیش
سوابق آموزشی مدرس :
برگزارکننده بزرگترین آزمون های آنلاین زیست شناسی در سطح کشور-نویسنده کتاب های کمک آموزشی در انتشارات معتبر
ســر فصـــــــــل ها :

شجره نامه و امیزش های انسانی تدریس میگردد و سوالات کنکورهای سراسری چندسال اخیر نیز حل می شود.حل سوالات بیشتر و سخت تر و تدریس الباقی ژنتیک نیز در جلسه اینده صورت میگیردکاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.