عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-زیست-تدریس فصل۵،۶،۷سوم و ادامه شارش انرژی
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/15
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:40:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز
سوابق آموزشی مدرس :
برگزارکننده بزرگترین آزمون های آنلاین زیست شناسی در سطح کشور-نویسنده کتاب های کمک آموزشی در انتشارات معتبر
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.