عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-زیست-جمع بندی گیاهی
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/04
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دکترخیراندیش
سوابق آموزشی مدرس :
برگزارکننده بزرگترین آزمون های آنلاین زیست شناسی در سطح کشور-نویسنده کتاب های کمک آموزشی در انتشارات معتبر
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.