عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-شیمی-جلسه3-فصل 2شیمی سوم ترموديناميك
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/20
زمــان شـروع کلـاس :
18:30:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:50:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس هنرور
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس شیمی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.