عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-شیمی-جلسه 4:فصل محلولها،از ابتداي فصل مفاهيم محلول -انحلال پذيري تاآخر غلظت ppm
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/27
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس هنرور
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس شیمی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.