عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری 97-شیمی-جلسه10-ادامه ي تركيبات آلي و گروه هاي عاملي به همراه نام گذاري و واكنشهاي آنها
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/09
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:45:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس هنرور
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس شیمی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.