عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-شیمی جلسه11-مقايسه قدرت اسيد و بازي گروه هاي عاملي و بحث هاي تكميلي
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/16
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس هنرور
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس شیمی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.