عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-شیمی-جلسه15-از ابتداي فصل سه دوم (تركيبات يوني و پيوندهاي يوني -انرژي شبكه بلورتا ساختارهاي لوويس فصل ٤
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/03/13
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:20:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس هنرور
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس شیمی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.