عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-فیزیک-جلسه اول:مبحث بردار سال دوم دبيرستان فصل اول سال دوم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/06
زمــان شـروع کلـاس :
20:30:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:10:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
مهندس کتیرایی
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس فیزیک دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.