عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-فیزیک-جلسه سوم مبحث حركت شناسي ( نمودارهاي مكان - زمان و سرعت -زمان و شتاب -زمان) فصل دوم سال دوم و فصل اول پيش دانشگاهي
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/13
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:20:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
مهندس کتیرایی
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس فیزیک دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.