عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-فیزیک-جلسه پنجم مبحث مكانيك ( قوانين نيوتن و اصطكاك) فصل سوم سال دوم و فصل دوم پيش دانشگاهي
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/20
زمــان شـروع کلـاس :
21:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
23:11:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
مهندس کتیرایی
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس فیزیک دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.