عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه اول:ترکیبیات
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/05
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:29:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس ریاضی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.