عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه2-احتمال(مفاهيم اوليه،احتمال ساده،عمليات روى پيشامدها)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/10
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:27:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس ریاضی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.