عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه3:احتمال(احتمال دوجمله اى،احتمال شرطى،جمع و ضرب احتمال،قضيه بيز،متغير تصادفى و قانون احتمال كل)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/12
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:24:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس ریاضی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.