عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97_جلسه اول مشاوره:دوران طلایی عید
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/20
زمــان شـروع کلـاس :
17:10:00
زمــان پایــان کلـاس :
18:20:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان مشاوره ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مشاوره تخصصی رتبه های برتر کنکورهای ادوار گذشته
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.