عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-جلسه2مشاوره:تحلیل آزمون: مهمتر‌از خود آزمون، تحلیل و برداشت علمی و مشاوره ای!
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/01/12
زمــان شـروع کلـاس :
17:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
18:19:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان مشاوره ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مشاوره تخصصی رتبه های برتر کنکورهای ادوار گذشته
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.