عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-جلسه3مشاوره:دوران جمع بندی
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/03
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان مشاوره ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مشاور رتبه های برتر کنکورهای ادوارگذشته
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.