عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-جلسه4مشاوره:نحوه ازمون دادن و مدیریت زمان
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/03/02
زمــان شـروع کلـاس :
17:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
18:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان مشاوره ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مشاور رتبه های برتر کنکورهای ادوارگذشته
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.