عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-جلسه5مشاوره:چگونه کنکور دهیم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/04/03
زمــان شـروع کلـاس :
17:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
18:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان مشاوره ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مشاور رتبه های برتر کنکورهای ادوارگذشته
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.