عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-فیزیک-جلسه هشتم مبحث كار و انرژي فصل چهارم سال دوم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/01/01
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:05:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-مهندس کتیرایی
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دپارتمان فیزک ماز-مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.