عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-فیزیک-جلسه دوازدهم مبحث ويژگيهاي ماده و فشار فصل پنجم سال دوم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/01/15
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:16:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-مهندس کتیرایی
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دپارتمان فیزک ماز-مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.