عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه 7:مثلثات(تیپ1-3)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/12/26
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:54:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس ریاضی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.