عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه 8:مثلثات(تیپ4ومعادلات مثلثاتی)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/01/02
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:14:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس ریاضی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.