عنـــــــــوان کلـاس :
کنکور97-ریاضی-جلسه9:تابع(مفاهیم،دامنه،تساوی توابع،اعمال جبری روی توابع)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/01/04
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:43:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دپارتمان ریاضی ماز-مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.