عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه 12:تابع نمایی و لگاریتم و رشد و زوال
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/01/16
زمــان شـروع کلـاس :
18:30:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دپارتمان ریاضی ماز-مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.