عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-ریاضی-جلسه 22:کاربردمشتق(رسم نمودار)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/20
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:45:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان مشاوره ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دپارتمان ریاضی ماز-مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.