عنـــــــــوان کلـاس :
یازدهم-زیست-جبرانی جلسه بیست و هفتم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/18
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:15:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-ذکاوت
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.