عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری۹۷-زیست-حل سوال پیش۲
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/11
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-دکترخیراندیش
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.