عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری ۹۷-زیست-حل سوال کنکور سراسری ۹۶
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/18
زمــان شـروع کلـاس :
20:15:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:05:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-دکترخیراندیش
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.