عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری98-جلسات چهل سوم و چهل و چهارم-تنظیم شیمیایی
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/12/07
زمــان شـروع کلـاس :
20:30:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:35:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز
سوابق آموزشی مدرس :
بزرگترین برگزارکننده آزمون های آنلاین و کلاس های آنلاین در کشور-مولف کتب کمک آموزشی در انتشارات معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.