عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری98-جلسات پنجاه یکم و پنجاه دوم-فصل۶یازدهم(تقسیم یاخته)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/02/07
زمــان شـروع کلـاس :
20:10:00
زمــان پایــان کلـاس :
23:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دکترخیراندیش
سوابق آموزشی مدرس :
بزرگترین برگزارکننده آزمون های آنلاین و کلاس های آنلاین در کشور-مولف کتب کمک آموزشی در انتشارات معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.