عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری98-جلسات پنجاه و پنجم و پنجاه و ششم-فصل تولیدمثل در جانوران(فصل7 سال یازدهم)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/02/17
زمــان شـروع کلـاس :
20:10:00
زمــان پایــان کلـاس :
23:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دکترعلی ذکاوت
سوابق آموزشی مدرس :
بزرگترین برگزارکننده آزمون های آنلاین و کلاس های آنلاین در کشور-مولف کتب کمک آموزشی در انتشارات معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.