عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری98-جلسات پنجاه و هفتم و پنجاه و هشتم-فصل9زیست یازدهم،تولیدمثل نهاندانگان(فصل8سال یازدهم)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/02/24
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:20:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دکترخیراندیش
سوابق آموزشی مدرس :
بزرگترین برگزارکننده آزمون های آنلاین و کلاس های آنلاین در کشور-مولف کتب کمک آموزشی در انتشارات معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.