عنـــــــــوان کلـاس :
ریاضی جبرانی مجانب
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/20
زمــان شـروع کلـاس :
16:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
17:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
tadarok
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.