عنـــــــــوان کلـاس :
مبحث مجانب ویژه افرادی که فرصت ثبت نام را از دست داده بودند
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/28
زمــان شـروع کلـاس :
16:10:00
زمــان پایــان کلـاس :
17:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.