عنـــــــــوان کلـاس :
زیست یازدهم-مبحث فصل۹ ویژه افرادی که فرصت ثبت نام را از دست‌داده بودند
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/02/28
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
19:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر ذکاوت
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.