عنـــــــــوان کلـاس :
مقاطع مخروطى(هذلولى)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/03/12
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
مهندس امين تدارك
سوابق آموزشی مدرس :
مولف رياضيات كنكور و مدرس آموزشگاههاى برتر
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.