عنـــــــــوان کلـاس :
جلسه29ریاضی-حل سوالات خارج کشور تجربی96
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/03/31
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.