عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری 98 نظام قدیم - ریاضی- جلسه ی اول
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/07/04
زمــان شـروع کلـاس :
23:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
23:55:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس تدارک
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دی وی دی های ماز-مدرس رتبه های برترکشوری و اموزشگاه های معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.