عنـــــــــوان کلـاس :
دهم نظام جدید-زبان انگلیسی-جلسه ی چهارم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/07/10
زمــان شـروع کلـاس :
19:15:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دپارتمان زبان انگلیسی ماز
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دی وی دی های ماز-مدرس رتبه های برترکشوری و اموزشگاه های معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.