عنـــــــــوان کلـاس :
ویژه برنامه تولدسه سالگی مدرسه مجازی ماز همراه با اهدای جایزه و مسابقه و کلی اتفاق باحال!!!
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/11/26
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز
سوابق آموزشی مدرس :
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.