عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری98نظام جدید-زیست شناسی-کلاس جبرانی جلسه سوم ( فصل تنظیم عصبی از زیست یازدهم)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/10/06
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
0 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر پوریا خیر اندیش
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دی وی دی های ماز-مدرس رتبه های برترکشوری و اموزشگاه های معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :


کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.