عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-زیست-حل سوالات آزمون آنلاین و ادامه فصل پروتئين سازي - تدریس مبحث گوارش به جز مبحث گوارش در جانوران
تاریخ برگزاری کلـاس :
1396/07/25
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز
سوابق آموزشی مدرس :
برگزارکننده بزرگترین آزمون های آنلاین زیست شناسی در سطح کشور-نویسنده کتاب های کمک آموزشی در انتشارات معتبر
ســر فصـــــــــل ها :

کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.