عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-شیمی-جلسه6- فصل1پیش دانشگاهی(سینتیک)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/01/12
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
20:16:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-مهندس هنرور
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس شیمی دپارتمان ماز،مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :

کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.