عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری97-فیزیک-حل سوالات کنکورخارج کشور96
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/03/02
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
50,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
ماز-مهندس کتیرایی
سوابق آموزشی مدرس :
مدرس دپارتمان فیزیک ماز-مدرس اموزشگاه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :

کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.