عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری98-جلسات چهل یکم و چهل دوم-جلسات پایان فصل5دوازدهم(ازماده به انرژی)و فصل دستگاه حرکتی(فصل3یازدهم)
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/11/30
زمــان شـروع کلـاس :
20:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
22:30:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
80,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
برگزار شده
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز-دکترخیراندیش و دکتراحمدرضانصیری
سوابق آموزشی مدرس :
بزرگترین برگزارکننده آزمون های آنلاین و کلاس های آنلاین در کشور-مولف کتب کمک آموزشی در انتشارات معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :

کاربر گرامی متاسفانه زمان ثبت نام این کلاس به پایان رسیده است.