عنـــــــــوان کلـاس :
پایه یازدهم سال تحصیلی 97-98 جلسه شانزدهم و هفدهم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1398/02/17
زمــان شـروع کلـاس :
18:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
21:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
گروه ماز
سوابق آموزشی مدرس :
بزرگترین برگزارکننده آزمون های آنلاین و کلاس های آنلاین در کشور-مولف کتب کمک آموزشی در انتشارات معتبر کشور
ســر فصـــــــــل ها :