عنـــــــــوان کلـاس :
کنکوری 98 نظام قدیم - زیست شناسی جلسه ی پنجم
تاریخ برگزاری کلـاس :
1397/08/01
زمــان شـروع کلـاس :
14:00:00
زمــان پایــان کلـاس :
16:00:00
هزیـــــــــنه کلـاس :
40,000 تومان
وضعیــــــــت کلـاس :
در حال ثبت نام
نـــــــــام مـــدرس :
دکتر پوریا خیر اندیش
سوابق آموزشی مدرس :
مولف کتب زیست شناسی گاج - مدرس دپارتمان زیست شناسی ماز - مدرس رتبه های برتر کنکور
ســر فصـــــــــل ها :